Aan de slag Roland Boukeman rollen cochin aanpak gerealiseerd items contact
2b consult
Telefoon
00 31 6 539 248 57

"Zonder materiekennis, met een duidelijke aanpak 100% resultaat. Daar kun je wat van leren!" P.T. Zwol (Achmea Verzekeringen)

Voorbeelden van projecten met bedrijfs- en mensvriendelijk resultaat

AEB zorgverzekeraar
Wettelijke maatregel tijdens stevige reorganisatie doorgevoerd met zeker 40% lagere ICT-kosten
Met TRIAS-IPM® is een verplichte maatregel zodanig ingevoerd dat het dagelijks werk ongehinderd doorliep. Op tijd opgeleverd, hoge klanttevredenheid, compliment toezichthouder en flinke kostenbesparing!
ZILCAP Telecom
Emotionele weerstand omgebogen in enthousiasme bij medewerkers
Stagnatie bij de invoering van een verplichte maatregel dreigt. Roland maakt weerstand behapbaar en zorgt dat de medewerkers de zaken zelf gaan aanpakken. Opdrachtgever ontloopt stevige boete en voorkomt negatieve publiciteit.
Betaalfabriek
ICT beter afgestemd op de business met zorgvuldige herplaatsing medewerkers
De zorgen van projectmanagers van de projectmanagementafdeling werden vertaald in verbeteringen in het lopende reorganisatietraject. De her- en uitplaatsing van enkele medewerkers kreeg de juiste toon en aandacht, wat leidde tot brede commitment en tijdige oplevering.
Buitenlandkantoren bank
Betere invulling consultantsrol door afgewogen balans in visie, concrete aanpak en benodigde software
Consultants die vanuit Nederland buitenlandkantoren support geven, werden ondersteund met een totaalaanpak waarin ze hun klankbordfunctie aanzienlijk beter kunnen invullen.

Reduce la producción de aceite de la piel, el cambio de las características del aceite de la piel, y previene el endurecimiento anormal de la piel Accutane obtener los mejores resultados, tome Accutane regularmente. La toma de Accutane a la misma hora cada día ayudará a acordarse de tomarlo.

Productmanagement bij zakelijke dienstverlener
Inzet mensen, middelen en processen geoptimaliseerd voor beter cost management en reorganisatie business intelligence
De onderbouwing en stuurmogelijkheden van productplannen zijn verbeterd, waardoor productplannen zichtbaarder en geloofwaardiger werden. De afdeling laat zo meer toegevoegde waarde zien. Het rendement op de investering in het product stijgt aanzienlijk en aantoonbaar.
Planning & Control bij bank
Project weer op gang door in lijn brengen van management en emoties bij lijnorganisatie
Belangrijk, maar klein financieel project dreigt door stagnatie een omvangrijk programma in de wielen te rijden. Stringente toepassing van de bewezen ontwikkelmethode cre�ert nieuwe beweging. Het management wordt aangezet tot besluitvaardigheid en de emoties bij medewerkers in de lijn transformeren van hobbel naar vruchtbare inzet.

2b consult - Roland Boukema
management consultancy - resultaatgerichte ondersteuning - overdracht